STAGE NINJUTSU

STAGE NINJUTSU

with

Shidoshi KACEM ZOUGHARI

19-20 MAY 2012

[wpdm_file id=1]

Subject: Jo jutsu e Ken jutsu

Lascia un commento